CLT-modulskola!

Fabrikstillverkat modulskola med CLT-stomme som evakueringsbyggnad.



CLT-modulskolan har 90mm CLT-stomme, 180mm isolering och träfasad. Plastångspärr behövs inte.
Varje modul har 79 m2, egen ventilation och ingång. I klassrum finns lavoar med kran och skåp.

 

Du kan välja moduler enligt behov:

Modul 1, har 53 m2 klassrum, tambur och 2 st WC.
Modul 2, har städskåp.

Modul 3, har inva-WC.

Modul 4, har i tambur smågrupprum 10,6 m2.




Ritningar hittar du här

Härifrån kan du läsa mera om byggprocessen





































Bilder om tillverkning och leverans:

































 

Modulskolans leverans 2 till Lovisa 3.12 2018:


Video 2