Byggprocess

          
            
             Toby daghem, Korsholm

Färdigdaghem och -skolor från Heikius Hus-Talo kan flyttas efter behov

Sedan år 1966 har vi på Heikius Hus-Talo levererat elementhus åt kunder runt om i hela Europa. År 2005 började vi också producera Färdigdaghem och -skolor ─ byggnader som byggs ihop med moduler och som enkelt kan flyttas vartefter situationer förändras.

Färdigdaghem och -skolor är flyttbara, vilket innebär att kunden kan beställa en byggnad till en viss plats för att i framtiden ha möjlighet att flytta den om utrymmesbehovet förändras. Speciellt i områden där antalet barn varierar mycket från år till år, är behovet av flyttbara färdigdaghem stort.

Färdigdaghem och -skolor är också en snabb och förmånlig lösning för kommuner som ofta är i behov av att hitta tillfälliga utrymmen för offentligt bruk. Kommunen kan köpa ett Färdigdaghem eller en Färdigskola som de sedan kan flytta mellan olika platser då deras ursprungliga utrymmen ska renoveras eller saneras.

Kommunen kan till exempel köpa en modul som innehåller ett klassrum, eller tio moduler som byggs ihop till en hel skola på längden eller höjden – helt beroende på vad kommunen behöver. Våra Färdigdaghem och -skolor är som moderna trähus.

Färdigdaghem och -skolor kan beställas för att fungera som både långvariga och tillfälliga lösningar, och i båda fallen är byggnaderna flyttbara.

            

Byggnadsprocessen för färdigdaghem och -skola

 1. Planering utgående från kundens behov

Då ni köper ett Färdigdaghem eller en Färdigskola från oss, går vi igenom med er vilka önskemål ni har. Ni utgår från våra modeller, men ni kan själva välja vilka utrymmen och vilken utrustning ni behöver. De färdiga lösningarna som vi erbjuder åt er förenklar planeringsprocessen, det går snabbare och det uppstår heller inga överraskningar senare eftersom lösningarna är utvecklade och prövade. Den här processen tar runt två månader.

 

 1. Välj konstruktion – traditionell eller CLT

Våra Färdigdaghem och -skolor kan fås enligt två olika konstruktioner. De kan antingen vara konstruerade på det traditionella sättet med stomme, gipsskivor och isolering, eller så kan kunden välja moduler med CLT-element. Det senare innebär att konstruktionen invändigt byggs med 90 millimeter massivt trä, och utvändigt med isolering, fasad och panel. Färdigdaghem och -skolor som byggs med CLT-element ger en bättre inomhusluft, bättre ljudakustik och ett naturligt utseende med en levande träyta, och i detta fall behöver man inte använda plast som fuktspärr i konstruktionen.

 

 1. Välj ytmaterial och möbler

I vår fabrik tillverkar vi insidan på modulerna enligt ert önskemål. Ni väljer själva vilket ytmaterial ni vill att väggar och golv ska ha, samt vilka möbler som ska finnas färdigt i byggnaden då den levereras. Ni kan till exempel få byggnaden delvis färdigt möblerad med sängar, skåp eller whiteboardtavlor.

             

 

 1. Bestäm värmekälla

Våra Färdigdaghem och -skolor levereras alltid med inbyggd ventilation samt med vatten-, el- och golvvärme. Ni väljer dock själva enligt behov vilket uppvärmningssystem som ni önskar: om den ska tillverkas för att passa bergs-, el- eller fjärrvärme. Slutligen kan ni välja om ni vill att aggregat ska vara synliga eller inte, och om ni vill att byggnaden ska levereras med separata ventilationsutrymmen.

 

 1. Ritningsförslag och godkännande

Efter att vi tillsammans har planerat vilka utrymmen och vilken konstruktion samt utrustning som ni önskar, så skapar vi en ritning i samråd med er. När ni har godkänt förslaget kan ni ansöka om bygglov, och byggprocessen av ert Färdigdaghem eller er Färdigskola kan starta.

 

 1. Byggprocessen, 2 månader

 

 1. Grundarbete
  Byggprocessen tar runt två månader och under den här tiden tar ni hand om markarbetet. Då markarbetet är färdigt, byggs sockeln. Ni kan bygga sockeln själva eller så köper ni tjänsten via vår samarbetspartner.

 

 1. Modultillverkning
  Med skydd från regn och rusk, bygger vi under tiden ihop torra och färdiga moduler i vår fabrik. Från oss får ni ovanligt stora moduler – en modul kan vara 6 meter bred och 12 meter lång. Fördelen med stora moduler är att monteringen som följer går snabbt och att det blir få skarv mellan modulerna. På så sätt är Färdigdaghem- och skolor enkla att flytta.

          

 1. Transport från oss till kunden

Då er byggnad är klar levererar vi den till er som moduler med specialtransporter. I samband med transporten ansvarar ni för att vägarna till och på byggplatsen är sådana att en lastbil med släp som är 25 meter lång och 7 meter bred kan ta sig så nära grunden att en normalstor lyftkran (25 – 36 ton) kan användas.

 

 1. Montering på kundens tomt, 1–2 veckor

Väl på plats monterar vi upp modulerna under en till två veckor. Våra Färdigdaghem och -skolor kan byggas upp var som helst – på allt från öar till in i stadskärnan.

           

Inflyttningsklar inom 6 månader

Hela byggnadsprocessen från början till slut tar ungefär ett halvt år. Då ni väljer ett Färdigdaghem eller en Färdigskola är byggnaden inflyttningsklar direkt efter slutförd montering.

           
            Daghem Horelli, Mariehamn