Skolor:CLT-skola Korsholm


Husfakta

Modell: CLT-skola Korsholm - 0 Rum och kök


Lägenhetsyta: 317 m2
Våningsyta: 351 m2


Beskrivning: Med hjälp av Heikius Hus-Talo löste Korsholms högstadium sin utrymmesbrist med kort varsel Korsholms högstadium byggdes på 1960-talet och har byggts till i flera omgångar i takt med att elevunderlaget ökat. Under läsåret 2023/2024 går totalt 633 elever i högstadieskolan i Korsholm, och elevantalet förväntas öka ytterligare de närmaste åren. – Vi är något så ovanligt som en växande skola på landsbygden, säger rektor Pia Blomqvist. Det är fantastiskt, men det har förstås lett till utrymmesbrist. För tillfället är ett helt nytt campus under uppbyggnad, men byggnationen är omfattande och tidskrävande. Kommunen har därmed fått se sig om efter alternativa utrymmeslösningar under byggtiden. Lyhört samarbete och smidiga helhetslösningar gör kommunen nöjd Valet föll efter upphandlingsprocessen på en modullösning i CLT (korslimmat trä) från Heikius Hus-Talo. CLT-modulerna är en uppskattad produkt i Heikius sortiment, inte minst eftersom modulerna kan kompletteras med fler vid behov. Modulerna kan också fungera som en permanent undervisningslokal eller som en cirkulär lösning på olika utrymmesmässiga utmaningar – när modulerna har gjort sitt som klassrum kan de enkelt flyttas till en annan plats och efter smärre ändringar tjäna helt andra syften, exempelvis som kontor eller daghem. Projekteringsingenjör Erik Rönnqvist på Korsholms kommun har goda erfarenheter av samarbetet med Heikius Hus-Talo. – Genom Heikius fick vi ett smidigt helhetspaket som inte krävde några extra åtgärder från vår sida. De var väldigt lyhörda för våra önskemål under hela processen och allt löpte smidigt. Att kunna ta i bruk de nya klassrummen utan att behöva göra några egna ingrepp var guld värt. CLT-skolmodulerna monterades på tomten under sommaren 2023 och togs i bruk så fort läsåret körde i gång efter sommarledigheten. Modulerna är nyproducerade och skolans och kommunens representanter har därför haft möjlighet att i mycket hög grad påverka hur de ser ut. Rektor Blomqvist konstaterar att modullösningen känns som vilken byggnad som helst: – Modulerna är förstås lite avskilda från resten av vår verksamhet, men de är stadiga och rejäla på ett sätt som vi inte känner igen från våra tidigare temporära utrymmeslösningar, där golvet ibland har kunnat svikta. CLT-skolmodulerna ger ett ljust, ombonat och mjukt intryck Personalens första känsla var att klassrummen i modullösningen var ljusa och trevliga. – Klassrummen är ganska stora och luftiga, och trämaterialet ger en mjukare och mer ombonad känsla jämfört med andra barack- och modullösningar som vi har erfarenhet av, konstaterar Blomqvist. Trämaterialet ger inte bara utseendemässiga fördelar, utan för också med sig en behaglig akustik och bidrar till att ljudet dämpas. Modullösningen vid Korsholms högstadium består av en farstu, fyra stora klassrum och två mindre grupprum samt toaletter och mindre förvaringsutrymmen. De två grupprummen används som personalrum och som elevhandledarens mottagningsrum. – Med hjälp av Heikius har vi kunnat lösa vår utrymmesbrist med kort varsel och med mycket goda resultat. Vi kan undervisa precis som vanligt och får dekorera väggarna som vi vill, som i vilket klassrum som helst. Det enda vi har tänkt på nu i efterhand är att det vore trevligt att kunna se ut i farstun från klassrummen.


Dokument:
Planlösning
Fasadritning


Alla bilder (Klicka för att förstora)