Färdighus-Daghem

Färdig daghem, inflyttningsklart på en vecka. Daghemmet är fabrikstillverkat och kan flyttas om behovet förändras. Begär offert!










Färdig daghem, som är inflyttningsklart på en vecka.

Daghemmet är fabrikstillverkat i fyra moduler, det kan flyttas om behovet förändras.



























***********************************************************************************************************

Innerbilder:
























******************************************************************************************************

Här hittar du daghem med olika storlekar:




Du kan bekanta dig här till  Daghem 418





Du kan bekanta dig här till Daghem 365





Du kan bekanta dig här till  Daghem 313





Du kan bekanta dig här till Daghem 209




 
Här kan du bekanta dig till mindre daghem Daghem 81


Begär offert!