FärdigDaghem!

FärdigDaghem inflyttningsklart på en vecka! Daghemmet är fabrikstillverkat och kan flyttas om behovet förändras. Begär offert!

 Läs här intervju med Saija Himanen, byggansvarig i St Mickel, och Ristinas daghemsföreståndare Jaana Vartiainen om Ristinas nya daghem.

 


Från offert till handling– det nya daghemmet levererades i förtid till Rristiina

I stadsdelen Ristiiina i S:t Michel uppstod en positiv utmaning år 2018: det fanns fler barn i området som var i daghemsåldern än vad det fanns plats för på daghemmet. Därför behövdes fler utrymmen och man var således i behov av en helt ny byggnad.

Den aktuella byggnaden behövde vara en flyttbar modulbyggnad, en så kallade nyckel i hand-lösning. Man ville dessutom att byggnaden skulle vara färdigt monterad på plats och möjlig att ta ibruk genast, även gällande VVS-arbetet. Förutom kravet på flyttbarheten var kriterierna för byggnadsprojektet bra pris till hög kvalitet och leveranssäkerhet trots en stram tidtabell.

Arbetet gick snabbt framåt från anbud till genomförande

På basen av anbudsbegäran beslutade S:t Michel att välja Heikius Hus-Talo som leverantör. I anbudsbegäran presenterades beskrivningar och krav på upphandling. Dessutom ingick ett preliminärt ett premilinärt rumsprogram och en preliminär situationsplan. Utgående från dessa krav konstruerade entreprenören byggnadens planlösningar. Efteråt ordnades ett planeringsmöte där man gick igenom olika byggnadsdetaljer för att matcha funktionaliteten med användarnas önskemål.

─ Heikius Hus-Talo hanterade våra ändringar på ett flexibelt sätt och vi kunde skräddarsy våra behov inför byggprocessen. Under tiden ansökte vi om bygglov. Trots den snäva tidtabellen gick allt smidigt och i god anda, säger Saija Himanen som ansvarar för S:t Michels lokaler.

Byggnaden blev färdig i förtid

Staden S:t Michel tog själva hand om grundarbetet, varefter byggprojektet överfördes till Heikius Hus-Talo. Det tog ungefär en vecka för staden att göra grunden. När färdigdaghemmet levererades till platsen tog det en dag att montera ihop modulerna med hjälp av en lyftkran. Fungerande elektricitet fanns i byggnaden redan på leveransdagen.

─ Eftersom byggnaden anlände tre veckor i förtid hade vi inte hunnit slutföra alla vatten- och avloppsarbeten. Om arbetet hade varit klart hade vatten runnit ur kranen samma dag som byggnaden levererades, säger Himanen och skrattar.

Då daghemmet var på plats återstod bara gårdsarbete, byggande av trafikleder och att bära in möbler.

─ Kvaliteten på arbetet var bra. Verksamheten i Heikius Hus-Talo präglades av en positiv attityd och flexibilitet. Vi skulle utan vidare anlita Heikius Hus-Talo som entreprenör igen, säger Himanen.

”Det är som vårt eget hem”

Jaana Vartiainen är chef för daghemmet Ristiinan päiväkoti. Hon förde fram perspektiv och önskemål från användarnas synvinkel då daghemmet planerades. Det nya daghemmet behövde två separata ingångar, med egna wc- och våtutrymmen. I ena delen av daghemmet skulle förskolan vara verksam och i andra delen skulle en öppen dagvård placeras, där användarna är föräldrar och deras barn. Det här medförde utmaningar, bland annat då barnvagnarna behövde förvaras.

─ Vissa föräldrar har sina barn att sova i vagnarna och därför finns nu en separat terrass som utformats för att skydda vagnarna från regn och snö. Dessutom kan terrassen användas för andra ändamål: den ger skugga under sommaren och det finns gott om utrymme för terrassbord och stolar. Både anställda och kunder har varit väldigt nöjda med den nya lösningen. Barn har till och med sagt att det känns som deras eget hem, säger Vartiainen.

 

Ger tips för smart planering

Vartiainen ger rådet att man ska planera nya daghem så att de passar för både nuvarande och framtida behov. Det är nämligen mycket enklare att förändra saker på papper istället för att renovera befintliga byggnader.

─ Det är bra att börja planera i god tid och fundera över vilka behov grupperna har, vilken storlek man behöver och vilka särskilda behov man behöver ta i beaktade, för att vidare berätta dessa för konstruktören som planerar byggnaden. Jag tycker att våra åsikter och önskemål faktiskt togs i beaktande eftersom lösningarna tydligt utgår från dem, säger en nöjd Varitainen.

”De har ett så fint daghem”

Färdigdaghemmet är hemtrevligt och ljust, och byggnaden samlar beröm från både barn och föräldrar.

─ Här kan man verkligen njuta. Byggnaden har också fått uppmärksamhet av bybor. Jag har fler än en gång hört att de tycker att vi har ett fint daghem, säger Vartiainen.

Här hittar du  Daghem-proschyr


Daghemmet är fabrikstillverkat i moduler, det kan flyttas om behovet förändras.

Färdigdaghem inflyttningsklart på en vecka!

Hela byggnadsprocessen från början till slut tar ungefär ett halvt år.

Härifrån kan du läsa mera om
byggprocess
***********************************************************************************************************


Innerbilder:

 


******************************************************************************************************


Här hittar du daghem med olika storlekar:

Du kan bekanta dig här till  Daghem 418

Du kan bekanta dig här till Daghem 365

Du kan bekanta dig här till  Daghem 313

Du kan bekanta dig här till Daghem 209
 
Här kan du bekanta dig till mindre daghem Daghem 81


Begär offert!