Färdigdaghem!

Färdigdaghem inflyttningsklart på en vecka! Daghemmet är fabrikstillverkat och kan flyttas om behovet förändras. Begär offert!


Här hittar du  Daghem-proschyrFärdigdaghem inflyttningsklart på en vecka!


Daghemmet är fabrikstillverkat i fyra moduler, det kan flyttas om behovet förändras.
***********************************************************************************************************

Innerbilder:
******************************************************************************************************

Här hittar du daghem med olika storlekar:
Du kan bekanta dig här till  Daghem 418

Du kan bekanta dig här till Daghem 365

Du kan bekanta dig här till  Daghem 313

Du kan bekanta dig här till Daghem 209
 
Här kan du bekanta dig till mindre daghem Daghem 81


Begär offert!