Färdigdaghem!

Färdigdaghem inflyttningsklart på en vecka! Daghemmet är fabrikstillverkat och kan flyttas om behovet förändras. Begär offert!

Toby daghem

Här hittar du  Daghem-proschyr


Daghemmet är fabrikstillverkat i moduler, det kan flyttas om behovet förändras.

Färdigdaghem inflyttningsklart på en vecka!

Hela byggnadsprocessen från början till slut tar ungefär ett halvt år.

Härifrån kan du läsa mera om
byggprocess
***********************************************************************************************************


Innerbilder:

 


******************************************************************************************************


Här hittar du daghem med olika storlekar:

Du kan bekanta dig här till  Daghem 418

Du kan bekanta dig här till Daghem 365

Du kan bekanta dig här till  Daghem 313

Du kan bekanta dig här till Daghem 209
 
Här kan du bekanta dig till mindre daghem Daghem 81


Begär offert!