Referensprojekt
Referensprojekt ut i världen

 

Vi gör induviduellt anpassade bygglösningar för egnahemshus, radhus, flervåningshus, jordbruks- och industrihallar, daghem och skolor i prefabricerade träelement.

 

Många hus är direkt tillverkade efter kundens arkitektritningar.