Video!

. Kolla här videon.........................Lovisa volymskolas första moduler levereras
Kolla Färdig-höghusmontering härifrån

Kolla Seinäjoki 2016 Bostadmässa-husets montering härifrån